Yapılan bir araştırmaya göre, Piercing farklı amaçlarının yanı sıra acıya dayanma gücünü ölçmede bile kullanılmak amacı ile hemen hemen tüm eski kabilelerde yapıldı. Piercing birçok uygarlıkta ergenlikten erkekliğe geçişin bir tescili olarak kullanılmıştır. Birçok kabilede Piercing’le birlikte vücuda dövme, bileklikler, zincirler, penise demir, taş, kamış halkalar uygulanıyordu. Maya kabilesinin soyluları dillerini ve genital organlarını yine dini törenlerde kan akıtmak amacıyla deldiriyorlardı. Kuzey Amerikalı yerliler ise göğüslerine yaptıkları piercing’lerinden asılarak dini törenlerde farklı bilinç düzeylerine ulaşmak isterlerdi. Asya’da Şamanlar dini törenlerde transa geçmenin göstergesi olarak yanak ve dillerine geçici piercing uyguluyorlardı. Sufiler, Hindistan, Sri Lanka ve Malezya’daki Hindular da aynı amaçla vücutlarının çeşitli yerlerine piercing uyguluyordu.

Tarih boyunca piercing birçok farklı kültür tarafından uygulanma amacı, aristokrasiyle özdeşleştirilmesi, üretkenlik ve cesareti çağrıştırmasıdır. Mısır Firavunları göbek deliklerine ritüel olarak piercing uygular, Romalı savaşçılar erkekliklerini göstermek için göğüslerine piercing yapardı. Maya kültüründe ise dil piercingi ruhani bir ritüeldi. Tarihte uygulanan piercing ile günümüzde uygulanan arasındaki en büyük fark kişinin kendi seçimi olan dışavurumculuğudur. Günümüz toplumlarındada insanlar, birçok nedene dayanarak piercing yaptırabilir ve bu nedenler belirli kurallara yada amaca bağlı değildir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da dil, meme ucu ve dudaklara Piercing’ler sıkça yapılmaya başlandı. Piercing’e çoğunlukla dövme de eşlik ediyordu. 1970’lerin sonlarına doğru dövme ve piercing yapımında Avrupa’da hızlı bir yükseliş başladı. Punklar bu yolla karşı kültür oluşturdu. Piercing, ABD ve İngiltere’de homoseksüel ve sado-mazoşistler arasında yayıldı. Müzisyenler, film yıldızlarından da rağbet gördü. Son yıllarda ABD, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere Batılı ülkelerde giderek artarak ve çeşitlenerek yükselmeye başladı. Sadece marjinallerin tercihiyken, ergenler arasında giderek daha fazla popüler oldu. Şu anda dünyanın birçok ülkesinde moda olarak yaygın olarak uygulanmaktadır.