Yeni Zelanda’nın bir kabilesi olan Maori’lerin moda ve gösterişten ziyade anlam ve kutsallık içeren dövmeleridir. Maoriler için dövme bir geçiş törenidir. Bu da oldukça saygı görmüş ve yıllar içinde ritüelleştirilmiştir. Dövme yapımı, genellikle ergenlik döneminde başlardı. Maori dövme sanatçısına moko uzmanı anlamına gelen ‘tohunga ta moko’ denir. Bu dövme sanatçılarına çok saygı duyulur, dokunulmaz ve kutsaldırlar. Tohunga ta moko çoğunlukla erkeklerden oluşur. Maori dövmeleri her zaman oldukça karmaşık ve ayrıntılıdırlar ve yalnızca sanatçının değil, Maori kültürünün de işçiliğini ve sanatını sergilerler. Maori’ler dövmelerini genel olarak güç, prestij ve sosyal statü belirlenmesi için yüzlerine yaparlar. Maori’ler dövmelerini köpek balığı dişleri ve keskin kemik uçlarını iğne olarak kullanarak yaparlardı. Boya olarak tamamen doğal kömür, tırtıl ve bazı hayvansal yağları kullanmışlardır. Yanmış kömürden yapılmış siyah boya sadece yüz dövmeleri için mahsustur, böcek veya yanmış sakızdan yapılmış olanlar ana hatlar ve daha az saygıdeğer dövmeler için kullanılıyordu.

Maori dövme sanatı ilk kez 1769 yılında Kaptan James Cook tarafından keşfedildi. Tattoo kelimesi, yerli Tahitçe kelime olan Tautau’dan gelmektedir. O dönemde Maori dövmeleri yaptırmak çok acı verici bir deneyimdi. İlk önce derin kesikler ile deri kesilir, keski pigmentin içine batırılır ve kesikler içine girildi. Maori dövmesi ilk zamanlarda uzun ve yoğun emek gerektiren bir süreçti. Maori dövmeler için iki tasarım mevcuttu. Normal tasarım sadece çizgilerin kararmasına dayanıyordu, ikincisi ise arka planı karartmaya ve çizgileri açık bırakmaya dayanıyordu. Bunun adına da Puhoro deniyordu.

Maori dövmelerinin odak noktası genellikle yüzdür. Erkekler tam yüz dövmelerine sahipken kadınlar ise sadece çeneleri, dudakları ve burun deliklerine dövme yaptırıyordu. Sadece rütbe veya statüye sahip kişilerin dövme yaptırmasına izin verildi. Köle gibi üst düzey sosyal statüsüne sahip olmayan bir kişinin yüz dövmesi yapılamaz. Maori yüz dövmesi, sadece bir rütbe işareti olarak görülmedi, aynı zamanda bir çeşit kimlik kartı olarak da kullanıldı. Erkekler için yüzdeki dövme başarılarını, konumlarını, soylarını ve evlilik durumlarını gösterirdi. Bazı Maoriler de vücudunun diğer kısımlarını, sırtları, kalçaları ve bacakları gibi yerlere dövme yaptırırdı. Kadınlar da genel olarak kollarına, boyunlarına ve uyluklarına yaptırdıkları dövmeleriyle bilinirler.